zondag 22 juni 2014

Last Week [06]

Hello all! I've been in a happy mood this week, because my exams ended on Monday. Hurray! Sadly I was so tired I didn't even go celebrating. I'm still tired to be honest, but that's because I've been a busy little bee. I did some serious sketching, made a felt tablet cover, started sanding down our staircase and I even started painting the first layers. My muscles are in such poor shape! I had a very bad night after the first day sanding. My arms & shoulders were hurting like hell! Luckily I ran out of paint, I'll have to take the day off today. :)

Goedemorgen! Maandag had ik mijn laatste examen van het semester en sindsdien is mijn humeur er geweldig op verbeterd. Hoera daarvoor! Helaas was ik maandag te moe om dit te vieren. Ondertussen ben ik nog steeds moet, maar dat komt dan weer omdat ik afgelopen week niet stil heb gezeten. Ik smeet mij op een lange schetssessie, maakte een vilten hoesje voor mijn tablet en begon met het verder opschuren van onze trap. Schuren en verven zijn altijd heel pijnlijke aangelegenheden voor mij. Ik heb zo goed als geen uithoudingsvermogen in mijn spieren en na een dagje intensief schuren mag ik 's avonds altijd met compleet verzuurde spieren in bed kruipen. Erg pijnlijk, maar gelukkig ook snel over. Ondertussen ben ik zelfs al begonnen met het aanbrengen van de eerste laag primer! Ik ben zo benieuwd naar het resultaat!

Last year it was slugs, this year it's snails. #notfunny // My last exam was Photoshop II, where we had to study formulas and learn about the inner workings of the program. Not what I had hoped this course would be... (but I passed!)

Zucht... vorige jaren waren het naaktslakken, dit jaar huisjesslakken. Niet grappig // Laatste examen: photoshop II ofte photoshop op een extreem theoretische manier, met formules en matrixen en andere dingen die ik niet gedacht had te leren in een cursus photoshop...

Red currants are so yum! And the birds all left them for me this year! // I ordered some fabric, so hopefully I'll have two new dresses soon!

Aalbessen zijn zo lekker! Dit jaar had ik geluk, de vogels lieten ze voor mij hangen! // Nieuwe stofjes! Hopelijk binnenkort twee nieuwe kleedjes.

My new graphic tablet cover, so happy with the result! // I spent quite some hours on the hair, but it's like a guilty pleasure for me. I now it's not realistic, but it's just so much fun to draw it this way. ^-^

Mijn nieuwe hoes voor mijn tekentablet. Ik ben er nog altijd geweldig blij mee. // Onderdeel van mijn tekensessie. Ik denk dat ik meer dan een uur aan het haar bezig geweest ben, ook al is het niet realistisch, het is zo plezant om het op die manier te tekenen. ^-^

A small project that started three days ago and still isn't finished... // How was your week?

Mijn klein projectje waar ik ondertussen al drie dagen aan bezig ben...// Hoe is jullie week geweest?

woensdag 18 juni 2014

DIY Felt Tablet Cover

Back in January I got this amazing birthday present from the Boy. He got me a graphics tablet! I had one of these a couple of years ago and I couldn't get the hang of it. But this one was so easy to use! I loved it! I took it with me to school a couple of times and it just sat in my backpack without proper protection, which I really didn't like. I wanted to make a fitting cover, but I didn't have the time to do it.. until now.

In januari kreeg ik van het Vriendje een geweldig cadeau voor mijn verjaardag: een tekentablet! Mijn eerdere ervaring met een tekentablet was niet zo geweldig, maar deze vind ik echt geweldig! Af en toe nam ik mijn tekentablet mee naar school, gewoon open en bloot in mijn rugzak gepropt. Niet iets waar ik mij erg goed bij voelde en ik wou erg graag een hoes maken. Daar had ik helaas geen tijd voor, maar nu de examens achter de rug zijn, was dit het eerste wat ik deed.

I started by taking measurements. I added 1,5cm extra to compensate for the width of the tablet (5mm) en for the seams. Whenever I sew felt I tend to take very small seams, because it's all visible afterwards when they're to wide. Cutting away the excess also isn't that easy. I ended up with a 7,5mm seam on both sides and it worked perfectly. I drew the dimensions directly onto the felt.

Om te beginnen mat ik mijn tablet op. Ik nam 1,5cm extra om te compenseren voor de hoogte van het toestel (5mm) en voor de naden. Bij vilt neem ik meestal niet zo een brede naadruimte, het teveel is namelijk allemaal zichtbaar en het is niet simpel om dat mooi recht weg te knippen. Ik nam nu 7,5mm naad en dat werkte perfect. De afmetingen tekende ik rechtstreeks op mijn vilt.

You'll need to pieces of felt for your cover. I cut one piece to about the height of my tablet. I added some extra mm's for the seam on one side. I wanted a little flap so I could close the cover. When I cut the second piece of felt I made it a bit higher then the first. I added an extra 7,5cm. I went for a quick and easy closing solution and decided to use a strip of velcro. At about 6cm from the top border from the longest pieces of felt I added a running stitch, because I thought it would make the bending of the felt easier.

Voor de hoes heb je twee stukken vilt nodig. Ik knipte één stuk vilt gelijk met de hoogte van mijn tablet (+ wat extra naadwaarde) en liet het ander stuk zo'n 7,5cm langer zodat ik een flapje had waarmee ik mijn hoes kan afsluiten. Ik ging voor snelle en gemakkelijke sluiting met velcro. Op zo een 6cm van de bovenrand van het langste stuk stof heb ik een horizontaal stiksel aangebracht omdat ik dacht dat mijn flapje hierdoor makkelijker en mooier zou plooien.

On the shortest piece of felt I stitched a little pocket. This way I can't lose my tablet's usb-cable. My drawing pen also got a little holder on the front of the cover. After I pinned all the pieces to my felt, it was an easy ride to sew them all together. I really like working with felt for small projects like these, it's very quick and you'll end up with something that looks good. Apart from a little trimming I didn't add any finishing touches.

Het korte stuk vilt kreeg een zakje opgestikt, zodat ik de usb-kabel van mijn tablet niet kan verliezen. De bijhorende tekenpen kreeg ook een plaatsje op de voorkant. Nadat ik alles op zijn plaats spelde, was de klus met een paar snelle stukjes rechtdoor stikken snel geklaard. Ik werk heel graag met vilt in zo'n kleine projecten, je hebt namelijk altijd snel een mooi resultaat. Extra afwerking is er niet aan (op het iets rechter knippen van de naden hier en daar na).

A couple of months ago I also made a cover for my laptop using felt. The pieces were a bit thicker (about 5mm thick as opposed to the 3mm thick felt I used now). It wasn't as easy to handle as the little pieces now. So a few tips if you want to work with felt:

 • Try cutting your pieces of felt as even as possible. The better they're cut, the easier everything will fit when you start sewing
 • Try using as small a seam as possible, otherwise you'll end up needing to trim
 • Try to trim as little as possible afterwards. You'll have to cut trough two layers of felt and that never goes very well
 • Sew slowly, especially when using thick felt, because it's hard on your sewing machine
 • Keep it simple: putting folds in felt really isn't easy

Ik maakte ook al eerder een laptophoes met vilt. Die was een stuk dikker (5mm tov 3mm nu) en was ook een stuk lastiger om te hanteren. Een paar tips om te werken met vilt:

 • Zorg ervoor dat je de stukken vilt direct zo mooi mogelijk uitknipt. Hoe beter geknipt, hoe beter alles past straks
 • Stik met zo weinig mogelijk naadwaarde, anders moet je gaan bijknippen
 • Probeer zo weinig mogelijk achteraf bij te knippen, dat lukt nooit goed omdat het dan over twee lagen vilt gaat
 • Stik langzaam, zeker bij dikke vilt, anders ziet uw naaimachine wel af
 • Keep it simple: plooien aanbrengen in vilt is niet gemakkelijk!

zondag 15 juni 2014

Last Week [05]

Hehe, I tried something different for this Last Week post. I always liked handwritten elements on photos, so I tried adding some text to my photos. I would also like to make these posts more 'airy', so that my photos can do the talking and I can do less typing. Not an easy task to set for myself, since I always end up with way mire text then I ever intended. What can I say? I like lengthy posts and I cannot lie. :)

Vandaag een klein experimentje met mijn foto's. Ik houd namelijk erg van de combinatie tussen handgeschreven tekst en foto's, dus ik wou het zelf ook eens proberen. Het lijkt mij alleszins leuk moest dit soort blogposts wat minder tekst te verwerken krijgen. Geen gemakkelijke opdracht voor mij, aangezien ik graag lange epistels schrijf.

One of the assignments of the second semester was the creation of a stop motion movie about a children's poem. I made lots of sketches and story boards, but I didn't finish my movie in time. I hope to finish it in a couple of weeks. // Eén van onze grote opdrachten afgelopen semester was het maken van een stop motion filmpje bij een gedicht. Ik werkte a volonté aan story boards en ideeën voor kippen. Mijn filmpje raakte helaas niet af, maar ik hoop het over een paar weken af te hebben.

One of our other assignments was making a 44 pages long portfolio magazine that contained (at least) all our graphic design assignments. For another course we needed to make a booklet for a classical music festival. // Voor een andere opdracht moesten we een portfolio magazine in elkaar steken en ik amuseerde me met het uitschetsen van een paar pagina's lay-out. Het tweede magazine is voor een ander vak, waarbij we een programmaboekje voor een klasieke muziek festival moesten maken.

Suddenly all my deadlines came and went and I had time to play with my pencils again. I'm also very happy with this first cherry tomato. I'm trying really hard not to smother this plant to death by giving it way too much water. // Toen zaten de deadlines er plots op en kon ik mijn potloden nog eens voor de fun bovenhalen. Ik ontdekte ook het eerste trostomaatje aan mijn plant en probeer mijzelf nu angstvallig in te houden van diezelfde plant te vermoorden door een teveel aan liefde ("Hier, nog wat water! Groei!")

So, what crazy (or not so crazy) things have you guys been up to these past weeks? // Wat hebben jullie allemaal gedaan de laatste weken? Behalve dan hard afgezien met de examens, dat spreekt voor zich.

woensdag 11 juni 2014

An Announcement

Yesterday I wrote a whole blogpost and I don't know if it'll ever see the artificial light of our screens. Having to study & being dead tired all the time aren't working well for me... But, that's not what I wanted to write today. Since the school year is coming to a close, I'll probably have more time to write articles again! I'm so looking forward to writing new things (Projects! Crafting!), but I'll probably repost some older things (old content from the Plutomeisje blog). I promise I'll update the articles before throwing them online and I hope you still like them (I do, that's why I want them on this blog). I hope I'll make this blog more the place I want it to be, since it's far away from being there now.

Gisteren schreef ik een hele blogpost waarvan ik nog niet weet of hij ooit het daglicht zal zien. Examens en vermoeidheid doen rare dingen met een mens. Verder wou ik gewoon meedelen dat, nu het schooljaar ten einde loopt, ik wellicht wat vaker een blogpost online ga gooien. Nieuw materiaal (oh, ik kijk daar zo naar uit! Projectjes! Prutsen!), maar ook een paar (upgedate) gerecycleerde artikels. Die laatste ga ik een beetje als snelle opvulling gebruiken, want mijn blog-content is nu heel ver verwijderd van waar ik eigenlijk naartoe wil.

vrijdag 6 juni 2014

School Projects [5]

This was een assignment for LODO (lay-out & digital formatting). We had to make an advertorial for a tearoom. The text was provided to us and we were free to use whatever images or lay-out we wanted. Since the name of the tearoom was "The Sweet Sin" I decided to go for something pink. I also wanted to draw the desserts, because I often like this look in magazines. And although I still like my drawings, I'm not convinced by how I implemented the lay-out. Oh well, it was at least a nice experiment. What do you think?

Voor LODO (lay-out & digitale opmaak) moesten we een advertorial voor een tearoom maken. Tekst werd aangeleverd, opmaak en beelden mochten we zelf kiezen. Ik wou graag iets doen met handgetekende dessertjes. En dat deed ik ook. 'k Vind mijn getekende desserts nog steeds leuk, maar ben niet overtuigd van mijn lay-out en opmaak (ik zou voor meer wit gaan nu :p). Oh ja, het was op zijn minst een interessant experiment. Wat denken jullie?

woensdag 4 juni 2014

A Small Wishlist

Even though I currently spent way to many hours tucked away behind books (it's exam season) I dream of more books. Books of a completely different kind than the aforementioned ones of course. So I've put a little collage together and I'll walk you trough my current wishlist.

 1. The Wes Anderson Collection, Matt Zoller Seitz - Although I haven't seen al the Wes Anderson movies and I wouldn't call myself a fan, I've seen en really liked some of his movies. When I recently was skimming through this book I was struck by how perfect the little worlds of his movies are. The feeling of other worldliness and the way he uses colour in his movies are something I like very much. The book is also interesting from a graphic point of view (which will be my excuse for most of the books in this list), so I'll probably buy this in the foreseeable future.
 2. Show Your Work, Austin Kleon - Austin Kleon's last booklet (Steal Like an Artist) is something I regularly reread when I'm in need of a pep talk or a bit of inspiration. It's not the world's best book ever, but it works for me. So when I discovered he published another one, it went on my wishlist, because, you know, inspirational.
 3. Thinking with Type, Ellen Lupton - I strugled with typograpy a lot during the school year and I know (because they keep telling us) that typography done right is hard. So I think reading up on it and then practising a bit is something that I should be doing this summer. And it's exactly what this book is about.
 4. Harry Potter Film Wizardry, Warner Bros. - I'm rereading the Harry Potter books and I'm loving every minute of it. The first few books are pure nostalgia, the later books are a re-discovery. I can't believe how many things I've forgotten! When I'm finished I'm also going to watch the movies again, hopefully geeking out with this book on my lap. It's about the design of the movies and it also covers quite a bit of the graphic design in the movies.
 5. Making and Breaking the Grid, Timothy Samara - One of our teachers mentioned this book in our Webdesign class as a great guide to working with a grid in lay-outs. And I think I really should look into it, because although our teachers seem to value the grid concept, they explain very little about it. Also, it sounds interesting to me. The grid concept is something you can use in almost any lay-out job and knowing how to play with it sounds like a good plan.
 6. A Game of Thrones, George R.R. Martin - Well, I couldn't make a list without at least one work of fiction, could I? I started watching the first season of the Game of Thrones once, but I then decided I would rather read the books first. I would love reading them this summer and as they count quite a number of pages, I'm pretty sure this'll be all the fiction I can muster in one summer. Hopefully I'll like them.

So, what's on your book wishlist?